Katsastusinfoa

4.2.2018

Porvoon Moottorivenekerho ry:n venekatsastussäännöt ja -maksut

Vuosikatsastus 25 €

Runkokatsastus joka tehdään viiden vuoden välein 15 € + vuosikatsastus 25 € = 40 € 

Mahdolliset välivuodet hyväksyy katsastaja harkinnan mukaan jos löytyy selvä peruste miksi katsastusta ei ole tehty (ns. välivuosi ei sallita, ainoastaan poikkeustapauksissa jos vene on esim. telakalla tai muuten vain maissa). Jos vene jää katsastamatta niin seuraava katsastus on aina runko + peruskatsastus.   

Seuran perälipun käytöstä katsastamattomassa veneessä seuraa sanktiot. Asia viedään seuran johtokunnan käsiteltäväksi, joka tekee lopullisen päätöksen asiasta. Perälipun väärinkäyttö voi johtaa sakkoihin tai pahimmassa tapauksessa erottamiseen seurasta.

Perälipun väärinkäytöstä on oltava selvä näyttö, pelkkä huhu ei riitä

Besiktningsregler och – avgifter för Borgå Motorbåtsklubb r.f. fr.o.m. 1.1.2018

Årsbesiktning 25 €

Skrovbesiktning som görs vart femte år 15 € + 25 € = 40 €

Eventuella mellanår godkänns enligt besiktarens övervägande om det finns en giltig orsak till varför besiktningen inte är gjord (ett s.k. mellanår godkänns inte, enbart i undantagsfall om båten varit på varv för t.ex. reparationer eller av nån annan orsak inte sjösatts). Om båten blir obesiktad är följande besiktning alltid skrov- och årsbesiktning.

Föreningens flagga får inte användas på en obesiktad båt. Om felaktig användning av klubbflaggan uppdagas tas saken upp i föreningens styrelse som gör ett beslut om eventuella straffåtgärder. Fel användning kan leda till böter eller i värsta fall uteslutande ur föreningen.

Bevis för fel användning av klubbflaggan måste finnas, enbart ett rykte duger inte som grund för sanktioner.

Lisätietoa